top of page

हाम्रो प्रभाव

Our Impact, by the Numbers_edited.jpg
परिवार कोठाले हाम्रो मिशन र दृष्टि पूरा गरिरहेको छ भनी सुनिश्चित गर्न प्रत्येक वर्ष हामी हाम्रा परिवारहरूबाट प्रतिक्रिया सङ्कलन गर्छौं। परिवार कोठाको पूर्ण 2022 प्रभाव प्रतिवेदन हेर्नको लागि छवि वा तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
प्रभाव अभिलेख
bottom of page