top of page

Sarah Sinnott - Program Coordinator

sarah@thefamilyroomvt.org

 

क्रलरहरू, Waddlers र toddlers

Mondays १०-१२
बच्चा कोठा

 

साथ हेरचाहकर्ताहरूको लागि यो ड्रप-इन प्लेसमूह०-३६ महिना उमेर समूहका बालबालिकालाई sसामुदायिक खेल, कुराकानी र अनुभवहरू मार्फत शिशु र बच्चाहरूको परिवारलाई सहयोग गर्नुहोस्।

प्रश्नहरू? Sarah Sinnott लाई सम्पर्क गर्नुहोस्sarah@thefamilyroomvt.org

 

bottom of page