top of page

कडा परिवार
स्वस्थ बच्चाहरू।
जडित समुदायहरू।

मिशन

जेनेट एस मन्ट परिवार कोठा एक स्थान हो जुन परिवार र साना बच्चाहरूलाई समर्थन गरेर स्वस्थ, जडान भएका समुदायहरू निर्माण गर्दछ।

065A6348.jpg

दर्शन

हाम्रो दृष्टिकोण यो छ कि प्रत्येक परिवार जडित, स्वस्थ, र बलियो छ।

जेनेट एस मौंट परिवार कोठा समुदाय र उनीहरूका परिवारहरूलाई उनीहरूको सम्भाव्यता महसुस गरे पछि बढावा मा एक नेता हो।

जेनेट एस मन्ट परिवार कोठा एक अभिभावक बच्चा केन्द्र हो जसले सबैमा पहुँचयोग्य र लचिलो हाम्रो परिवर्तनशील समुदायको आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ। हामी अभिभावक र परिवारका लागि सम्पर्क समर्थन गर्दछौं, शिक्षा प्रदान गर्दछौं, बच्चाहरूमा शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, र भाषिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्दछौं, र एक जीवन्त र विविध समुदायको पोषण गर्छौं।
थप जान्नुहोस् र हामीलाई भेट्नुहोस्!

मिशन दर्शन

bottom of page